Mål: ÖH 8313-20

Vägledande avgörande

Bostadsrättshavare som redan haft sin lägenhet upplåten i andra hand under tre års tid har fått avslag på sin tillståndsansökan med hänvisning till att han inte presenterat tillräckliga skäl för att tillstånd till fortsatt upplåtelse skulle ges.