Mål: ÖH 4455-20

Vägledande avgörande

1 § lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad anger att, om fler än en lägenhet upplåts, lagen endast gäller den första upplåtelsen. En hyresgäst hade ingått hyresavtal före en annan hyresgäst men tillträtt sin lägenhet senare än den andre. Hon hävdade att upplåtelsen inte bör anses börja förrän hyresgästen får möjlighet att disponera över det förhyrda objektet, alltså vid tillträdet. Enligt hovrätten sker upplåtelsen genom själva avtalet; vid tillträdet har upplåtelsen redan skett genom det ingångna avtalet.