Mål: ÖH 10840-20

ÖH 10840-20

Hovrätten har bedömt att hyresgästens inneboende brukat lägenheten självständigt under den tid som hyresgästen varit frihetsberövad. Med hänsyn till att frihetsberövandet inte varit endast kortvarigt, har det bedömts vara fråga om en upplåtelse som krävt hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd. Hovrätten har tillämpat 12 kap. 39 § jordabalken i dess lydelse före den 1 oktober 2019 eftersom den aktuella vidareupplåtelsen kommit att innefatta ett självständigt brukande före denna tidpunkt.