Mål: ÖH 401-22

Vägledande avgörande

I ett mål om återbetalning av hyra har hovrätten ansett att en avgift till ett förmedlingsföretag som andrahandshyresgästen skulle betala enligt hyresavtalet var att betrakta som en del av den avtalade hyran. Förmedlingsavgiften har inte ansetts utgöra en sådan bruksvärdeshöjande nyttighet som ska beaktas vid bestämmandet av skälig andrahandshyra.