Mål: ÖH 754-22

Avgörande

Hyresnämnden har en exklusiv behörighet att enligt 12 kap. 55 § jordabalken bestämma hyran utifrån en lägenhets bruksvärde. Prövningen sker fristående från vad som tidigare kan ha beslutats eller som parterna kommit överens om. Frågan om hyresvärden genom en tidigare förlikning som stadfästs genom dom har förbundit sig att på visst sätt begränsa hyreshöjningar är därför inte relevant för prövningen i hyresnämnden.