Mål: H 8678-22

Avgörande

När den hyresgäst, till vars lägenhet sökanden i ett bytesärende (12 kap. 35 § jordabalken) avser att flytta, själv fått avslag på sin ansökan hos hyresnämnden, finns ingen tillgänglig byteslägenhet för sökanden och bytet kan då inte genomföras enligt ansökan. Sökandens ansökan har avslagits redan av detta skäl.