Mål: H 13148-22

Avgörande

Bostadsrättshavarna ansökte om tillstånd till upplåtelse i andra hand av sin bostadsrätt och anförde att den var svårsåld på grund av rådande marknadsförutsättningar. Hovrätten avslog ansökan med hänvisning till att utredningen inte gav tillräckligt underlag för slutsatsen att det skett en sådan påtaglig nedgång av priset på bostadsrätten att den kunde anses vara svår att sälja på acceptabla villkor.