Mål: ÖH 15064-22

Avgörande

Hyresnämndens beslut om att part ska ersätta motparten för kostnader orsakade av vårdslös processföring (19 c § lagen om arrendenämnder och hyresnämnder) har, fastän lagbestämmelse om det saknas, ändå ansetts kunna överklagas till Svea hovrätt.