Mål: H 7838-22

Avgörande

Hyresvärden och Hyresgästföreningen förde samtidigt två olika förhandlingar, dels generellt om årlig hyreshöjning med hänsyn till kostnadsökningar, dels om bruksvärdeshyran för vissa lägenheter. De förstnämnda resulterade i en förhandlingsöverenskommelse medan de senare strandade. Hovrätten uttalade att hyresförhandlingslagen inte berör frågan om parallella förhandlingar rörande skilda frågor och fann, liksom hyresnämnden, att en förhandlingsöverenskommelse i det ena förhandlingsspåret inte bör innebära hinder mot fortsatta förhandlingar i det andra. Hovrätten fann sammanfattningsvis att hyresvärden haft rätt att ingå de aktuella hyresavtalen utan hinder av den tidigare förhandlingsöverenskommelsen. Någon återbetalningsskyldighet förelåg inte.