Mål: H 14449-22

Vägledande avgörande

I ett mål om återbetalning av hyra hade en andrahandshyresgäst och ett bolag ingått ett förköpsavtal som innebar att bolaget förvärvat rätten att från andra­hands­hyresgästen vid ett senare tillfälle få överta dennes återbetalningsfordran på förstahands­hyresgästen. Bolaget hade erlagt en förskottsbetalning till andrahandshyresgästen. Hovrätten har funnit att det saknas skäl att bedöma saken så att andrahandshyresgästen inte längre innehade det återbetalningsanspråk som målet rörde. I målet behandlas även frågor om betydelsen av den hyra som förstahandshyresgästen betalar när andrahandsupplåtelsen inte avsåg hela lägenheten.