Fuad Heydarov

Fuad Heydarov har arbetat som tingsnotarie sedan 2023. Innan det arbetade han 5 månader som beredningsjurist på Åklagarmyndigheten.

Fuad Heydarov står lutat mot ett bord och har lagboken framför sig
Tingsnotarie Fuad Heydarov

När började du arbeta inom Sveriges Domstolar?

Jag började som tingsnotarie vid Uddevalla tingsrätt i april 2023.

Varför har du valt att jobba på Uddevalla tingsrätt?

Det blev tydligt för mig att jag ville genomföra notarietjänstgöringen redan under tiden på Juristprogrammet skulle jag säga. Efter studierna arbetade jag även några månader vid Åklagarmyndigheten, där många åklagare starkt rekommenderade mig att söka in som notarie på domstol, vilket gjorde mig ännu mer positivt inställd till det.

Vilka är de största utmaningarna i ditt jobb?

Att vara noggrann men samtidigt effektiv skulle jag säga är en av de största utmaningarna, då det ändå är ett högt tempo i arbetet. Samtidigt utökas samt kompliceras arbetsuppgifterna ju längre in i notarietjänstgöringen man kommer, men i och med att man blir mer effektiv och noggrann i takt med sin allteftersom ökade erfarenhet, jämnar det i slutändan ut sig.

Vad gjorde du innan du kom hit?

Jag tog juristexamen i april 2022 och arbetade efter studierna som vapenhandläggare på Polismyndigheten i sex månader. Därefter arbetade jag fem månader som beredningsjurist vid Åklagarmyndigheten innan jag slutligen kom till Uddevalla tingsrätt.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att man får lära sig så otroligt många saker som jurist. Efter en fullgjord notarietjänstgöring är man enligt min mening en klart mycket skickligare jurist, och den processvanan man får är ovärderlig.

Hur är arbetet som notarie?

Krävande men samtidigt utvecklande. Exempelvis får du göra rättsutredningar, föra protokoll vid förhandlingar, handlägga ärenden, förbereda och föredra mål samt upprätta förslag till domar och beslut. Man får dessutom från och med sin nionde tjänstgöringsmånad avgöra vissa brottmål och förenklade tvistemål helt själv, vilket är det roligaste med notarietiden skulle jag säga.

Vad gör du en vanlig dag på arbetet?

Det finns inte riktigt någon ”vanlig” dag. Men under en typisk vecka kanske du sitter i förhandlingar 2–3 dagar. Under förhandlingarna kan du också få möjlighet att votera som notarie, vilket innebär att du får föreslå hur rätten ska döma, vilket enligt mig är bland det mest utmanande samt roligaste man kan göra i början av sin notarietid. Övriga dagar är det för- och efterarbete för de förhandlingar du varit med på/ska vara med på. Därtill arbetar du med dina egna mål och ärenden, samt kanske skriver förslag på avgöranden som ska sättas upp på rådman.

 

Uppdaterad
2024-06-27