God man

En god man kan hjälpa dig att hantera din ekonomi och ta tillvara dina rättigheter om du inte klarar det själv. God man är ett frivilligt stöd.

Vad gör en god man?

En god man kan få i uppdrag att på olika sätt hjälpa dig med din ekonomi och dina rättigheter i samhället. 

Du kan få hjälp med egendom, rättigheter och omsorg

Bevaka din rätt

Att bevaka rätt innebär att den gode mannen ska se till att dina rättigheter i samhället inte tas ifrån dig. Du ska få den hjälp och det skydd du har rätt till.

Den gode mannen kan till exempel ansöka om bidrag och insatser som du behöver, eller överklaga beslut som du inte är nöjd med.

Förvalta din egendom

Att förvalta egendom handlar om din ekonomi.

Den gode mannen kan till exempel betala räkningar, förvalta eventuella fastigheter och annat av värde.

Sörja för din person

Att sörja för person innebär att ta tillvara dina personliga intressen.

Den gode mannen kan till exempel hjälpa dig i dina kontakter med sjukvård, omsorg och myndigheter. Det kan också handla om ditt behov av sociala kontakter, meningsfull fritidsverksamhet och ett bra boende.

Vem kan få en god man?

Att ha en god man är frivilligt, men för att ha rätt till en god man måste du ha ett tydligt behov.

Tingsrätten beslutar om god man

För att ha rätt till en god man måste du ha ett tydligt behov. Behovet kan finnas på grund av sjukdom, psykisk störning, dålig hälsa eller liknande. I de flesta fall intygar en läkare om behovet. Det är sedan tingsrätten som beslutar om god man.

Du väljer vem som blir din gode man

Du kan själv föreslå vem du vill ha som god man. Överförmyndaren gör då en kontroll av den personen, innan tingsrätten beslutar.

Om du inte har ett eget förslag, kommer överförmyndaren föreslå en god man. Du får möjlighet att godkänna förslaget innan tingsrätten beslutar.

Kan någon annan hjälpa dig?

Om det du behöver hjälp med är något som en vän eller anhörig kan hjälpa dig med så behöver du antagligen inte en god man. Då ger du i stället vännen eller den anhörige en fullmakt att utföra det som behövs, till exempel betala räkningar eller andra bankärenden.

Du betalar för den gode mannen

Om du har en god man får du i regel själv stå för kostnaderna. Hur mycket det kostar beslutas av överförmyndaren i kommunen.

Överförmyndaren granskar gode män

En god man ska vara ärlig, noggrann och tycka om att hjälpa andra människor. Kommunens överförmyndare gör en kontroll innan en god man får sitt uppdrag.

Klaga på eller byta god man

Om du vill klaga på din gode man vänder du dig till kommunens överförmyndare.

Det är också dit du vänder dig om du vill byta god man.

Sluta ha en god man 

Om en god man inte behövs längre vänder du dig till överförmyndaren i din kommun eller till tingsrätten.

Framtidsfullmakt, förvaltare eller god man?

Vad är det som skiljer god man från en framtidsfullmakt eller en förvaltare? 

En framtidsfullmakt skrivs i förväg

En framtidsfullmakt skriver du i förväg, för att försäkra dig om att en utpekad person tar hand om dina personliga angelägenheter. Då behövs oftast inte en god man.

Tingsrätten kan utse förvaltare om god man inte räcker

Om det inte är tillräckligt med en god man, kan tingsrätten utse en förvaltare. Det är inte frivilligt, och om du får en förvaltare får du inte själv ingå avtal eller hantera din ekonomi.

Gå vidare för att ansöka om god man

Bli god man

Vill du bli god man? Kontakta överförmyndaren i din kommun om du är intresserad.

Läs domarbloggen om god man

I domarbloggen finns mer information om vad innebär att ha en god man och vad domstolen gör när någon ansöker om att få en god man.

Uppdaterad
2021-02-17