Förvaltare

En förvaltare hanterar din ekonomi och hjälper dig att ta tillvara dina rättigheter i samhället. Det är tingsrätten som avgör om du behöver en förvaltare.

Vad händer om du får en förvaltare?

En förvaltare hjälper dig så att din tillvaro fungerar när det gäller till exempel ekonomi, vård och rätt stöd av samhället.

Stödet kan gälla din egendom, dina rättigheter och din omsorg

Vad förvaltaren ska stötta dig med beror på vilka behov du har. Det kan vara flera olika saker, eller bara någon del av din tillvaro. Några exempel är:

Bevaka din rätt

Att bevaka rätt innebär att förvaltaren ser till att dina rättigheter i samhället inte tas ifrån dig. Du ska få den hjälp och det skydd du har rätt till.

Förvaltaren kan till exempel ansöka om bostadsbidrag och överklaga beslut från en myndighet.

Förvalta din egendom

Att förvalta egendom handlar om din ekonomi.

Förvaltaren kan till exempel betala räkningar, sälja fastigheter och annat av värde.

Sörja för din person

Att sörja för person innebär att förvaltaren ska ta tillvara dina personliga intressen.

Förvaltaren ska till exempel se till så att du får den omsorg som behövs. Det kan handla om att ansöka om hemtjänst och färdtjänst eller att skaffa hjälpmedel.

Du får inte ingå avtal

Om du får en förvaltare har du inte längre kvar din rättshandlingsfömåga. Det betyder att du inte har rätt att själv ingå avtal eller hantera dina pengar helt som du vill. Det är i stället förvaltaren som får i uppdrag att sköta din ekonomi. 

Men att ha förvaltare betyder inte att du blir omyndig. Du kan till exempel fortfarande rösta.

Vem kan få en förvaltare?

Det är tingsrätten som beslutar om någon ska ha en förvaltare. Det sker bara om det är helt nödvändigt.

Du måste ha ett tydligt behov av förvaltare

För att tingsrätten ska utse en förvaltare måste det finnas ett tydligt behov. Behovet kan finnas på grund av sjukdom, psykisk störning, dålig hälsa eller liknande. I de flesta fall intygar en läkare om behovet.

Om det räcker med en god man ska tingsrätten inte utse en förvaltare.

Tingsrätten beslutar om förvaltare behövs

Att utse förvaltare är en tvångsåtgärd. Det betyder att tingsrätten kan besluta om förvaltare mot din vilja, om rätten anser att du riskerar att fara illa, vara till skada för dig själv eller bli utnyttjad. Dina anhöriga behöver inte heller gå med på beslutet.

Du betalar för din förvaltare

Om du har en förvaltare får du i regel själv stå för kostnaderna. Hur mycket det kostar beslutas av överförmyndaren i kommunen.

Kontroll av förvaltare

En förvaltare ska vara ärlig, noggrann och tycka om att hjälpa andra människor. Det är kommunens överförmyndare som ansvarar för att förvaltarna sköter sitt uppdrag.

Överförmyndaren kontrollerar och granskar förvaltare

Det är kommunens överförmyndare som har tillsyn över förvaltare.

Innan tingsrätten beslutar om just din förvaltare, gör överförmyndaren en kontroll och säger om personen är lämplig.

Medan uppdraget pågår lämnar din förvaltare redovisningar till överförmyndaren som granskar dem så att allt går rätt till. 

Klaga på eller byta förvaltare

Om du vill byta förvaltare vänder du dig till kommunens överförmyndare.

Det är också dit du vänder dig om du vill klaga på din förvaltare

Framtidsfullmakt, god man eller förvaltare?

Vad är det som skiljer en förvaltare från en framtidsfullmakt eller en god man?

Framtidsfullmakt skriver du i förväg

En framtidsfullmakt skriver du i förväg, för att en utpekad person ska ta hand om dina personliga angelägenheter. Då behövs för det mesta inte en förvaltare. Men om tingsrätten ändå utser en förvaltare gäller oftast inte framtidsfullmakten längre.

Om det räcker, utser tingsrätten en god man

Om det räcker med en god man ska tingsrätten utse en sådan, inte en förvaltare. Att få en god man är vanligtvis frivilligt. Med en god man har du fortfarande rätt att bestämma över dina pengar, hantera egendom och att ingå avtal.

 

Gå vidare för att ansöka om förvaltare

Om du inte längre vill ha förvaltare

Om du inte behöver en förvaltare längre kan du vända dig till överförmyndaren i din kommun. Du kan också själv ansöka om detta till tingsrätten. 

Vill du bli förvaltare?

Kontakta överförmyndaren i din kommun om du är intresserad. Mer information finns ofta på kommunens webbplats.

Uppdaterad
2021-02-17