B 1203-20 (B 1202-20) - Mål om grova skattebrott

Åtal har väckts för bland annat flera fall av grovt skattebrott mot åtta personer. Två av de tilltalade är häktade.

Huvudförhandlingen inleds tisdagen den 26 januari 2021.

Dom meddelas 6 maj 2021 kl.14.00 (Obs! Ändrat datum!). 

OBS! På grund av den rådande pandemin är antalet platser för åhörare mycket begränsat jämfört med normala förhållanden. Media kommer att prioriteras (boka plats i förväg, se nedan).

Vänligen respektera Folkhälsomyndighetens och tingsrättens riktlinjer.

Huvudförhandlingsplan

Dag 1

tisdag 26 januari kl.09.00-16.00

Yrkanden och inställningar

Åklagarens sakframställan

Dag 2

onsdag 27 januari kl.09.00-16.00

 

Åklagarens sakframställan forts.

Dag 3

torsdag 28 januari kl.09.00-16.00

 

Åklagarens sakframställan forts.

Dag 4

tisdag 2 februari kl.09.00-16.00

 

Åklagarens sakframställan forts.

Dag 5

onsdag 3 februari kl.09.00-16.00

 

Åklagarens sakframställan forts.

Dag 6

torsdag 4 februari kl.09.00-16.00

 

Åklagarens sakframställan forts.

Dag 7

tisdag 9 februari kl.09.00-16.00

 

Försvararnas sakframställningar

Dag 8

onsdag 10 februari kl.09.00-16.00

 
Försvararnas sakframställningar forts. alt. reservdag

Dag 9

torsdag 11 februari kl.09.00-16.00

 

Förhör med tilltalade

Dag 10

tisdag 16 februari kl.09.00-16.00

 

Forts. förhör med tilltalade

Dag 11

onsdag 17 februari kl.09.00-16.00

 

Forts. förhör med tilltalade

Dag 12

torsdag 18 februari kl.09.00-16.00

 

Forts. förhör med tilltalade

Dag 13

tisdag 23 februari kl.09.00-16.00

 

Forts. förhör med tilltalade

Dag 14

onsdag 24 februari kl.09.00-16.00

 

Forts. förhör med tilltalade

Dag 15

torsdag 25 februari kl.09.00-16.00

 

Forts. förhör med tilltalade

Dag 16

tisdag 2 mars kl.09.00-16.00

 

Forts. förhör med tilltalade

Dag 17

onsdag 3 marskl.09.00-16.00

 

Reservdag

Dag 18

torsdag 4 mars kl.09.00-16.00

Vittnesförhör

Personalia

Dag 19

onsdag 10 mars kl.09.00-16.00

 

Åklagarens slutplädering

Dag 20

torsdag 11 mars kl.09.00-16.00

 

Reservdag

Dag 21

onsdag 16 mars kl.09.00-16.00

 

Försvararnas slutpläderingar

Dag 22

torsdag 17 mars kl.09.00-16.00

 

Försvararnas slutpläderingar forts.

 

Praktisk information till media

För att få del av åhörarplats ska intresse anmälas via e-post (se länk) till tingsrätten senast den 25 januari 2021 kl.15.00.

Ange namn, e-postadress, mobilnummer samt det företag som representeras. Om mer än en plats önskas ska detta anges och skälet för detta. Ange även vilka dagar ni önskar närvara.

Observara att på grund av den rådande pandemin är antalet platser mycket begränsat jämfört med normala förhållanden.

Begära ut handlingar

Stämningsansökan

Beställs via e-post (se länk nedan). Ange målnumret B 1203-20 och att du vill ha stämningsansökan. Den lämnas ut i pdf-format via e-post.

Förundersökningsprotokoll

Beställs via e-post (se länk nedan). Ange målnumret B 1203-20, att du vill ha förundersökningsprotokollet samt eventuellt ditt mobiltelefonnummer;

På grund av storleken lämnas förundersökningsprotokollen i första hand ut i pdf-format via säker e-post med kod. Det innebär att tingsrätten behöver ett mobiltelefonnummer att skicka koden till.

Dom

Domen är framskjuten från den 29 april, och kommer istället att meddelas den 6 maj 2021 kl.14.00.

Beställs via e-post (se länk nedan). Ange målnumret B 1203-20 och att du vill ha domen. Den lämnas ut i pdf-format via e-post.

Avgift

Om beställningen avser tio handlingar eller mer så tas en avgift ut. I detta fall behöver du även ange ditt namn, personnummer/organisationsnummer och adress i din beställning.

Kostnaden för förundersökningsprotokollet uppgår i detta mål till 0 kronor om det kan skickas digitalt.

Anonym?

Om du istället vill hämta ut materialet anonymt kontaktar du

Moa Johansson
domstolshandläggare
tel. 0470-560 164

Förundersökningsprotokollen lämnas då ut på ett USB-minne som hämtas i tingsrättens reception mot betalning (120 kr för USB-minnet).

Kontaktinformation

Moa Johansson
Domstolshandläggare
Tel. 0470-560 164

Anne Zeift
Rådman och ordförande i målet
Tel 0470-560 123

Uppdaterad
2021-05-06