B 5127-20 - Mål om grovt bedrägeri

Åklagaren har den 15 februari 2021 väckt åtal mot en man från Jönköpings län och en kvinna från Kronobergs län för sammanlagt tio fall av grovt bedrägeri, bedrägeri och penningtvättsbrott.

De häktade är åtalade för att ha vilselett personer att överlämna sina husbilar och i något fall en personbil för att det företag i vilket mannen och kvinnan var verksamma skulle sälja fordonet åt dem. Vilseledandet bestod enligt åklagaren i att mannen och kvinnan inte hade för avsikt att förmedla någon betalning.

Huvudförhandlingen inleds tisdagen den 23 februari 2021.

Dom meddelas 9 april kl.14.00. 

OBS! På grund av den rådande pandemin är antalet platser för åhörare mycket begränsat jämfört med normala förhållanden. Media kommer att prioriteras (boka plats i förväg, se nedan).

Vänligen respektera Folkhälsomyndighetens och tingsrättens riktlinjer.

Huvudförhandlingsplan

 

Dag 1

tisdag 23 februari kl.09.00-16.00


Yrkanden, sakframställningar åklagaren och försvararna

Dag 2

fredag 26 februari kl.09.00-16.00

Förhör med tilltalade 

Vittnesförhör

Dag 3

måndag 1 mars kl.13.00-16.00

 

Vittnesförhör

Dag 4

tisdag 2 mars kl.09.00-16.00

 

Vittnesförhör

Dag 5

onsdag 3 mars kl.09.00-16.00

 

Vittnesförhör

Dag 6

måndag 8 mars kl.09.00-16.00

Vittnesförhör

Personalia och slutpläderingar

Dag 7

onsdag 10 mars 

 

Inställt

Dag 8

tisdag 16 mars 

 

Inställt

 

Praktisk information till media

För att få del av åhörarplats ska intresse anmälas via e-post (se länk) till tingsrätten senast den 22 februari 2021 kl.15.00.

Ange namn, e-postadress, mobilnummer samt det företag som representeras. Om mer än en plats önskas ska detta anges och skälet för detta. Ange även vilka dagar ni önskar närvara.

Observera att på grund av den rådande pandemin är antalet platser mycket begränsat jämfört med normala förhållanden.

Begära ut handlingar

Stämningsansökan

Beställs via e-post (se länk nedan). Ange målnumret B 5127-20 och att du vill ha stämningsansökan. Den lämnas ut i pdf-format via e-post.

Förundersökningsprotokoll

Beställs via e-post (se länk nedan). Ange målnumret B 5127-20 och att du vill ha förundersökningsprotokollet.

Dom

Dom meddelas fredag 9 april kl.14.00.

Beställs via e-post (se länk nedan). Ange målnumret B 5127-20 och att du vill ha domen. Den lämnas ut i pdf-format via e-post.

Avgift

Om beställningen avser tio handlingar eller mer så tas en avgift ut. I detta fall behöver du även ange ditt namn, personnummer/organisationsnummer och adress i din beställning.

Kostnaden för förundersökningsprotokollet uppgår i detta mål till 0 kronor om det kan skickas digitalt.

Anonym?

Om du istället vill hämta ut materialet anonymt kontaktar du

Charlotte Jadesten
domstolshandläggare
tel. 0470-560 192

Förundersökningsprotokollen lämnas då ut på ett USB-minne som hämtas i tingsrättens reception mot betalning (120 kr för USB-minnet).

Kontaktinformation

Charlotte Jadesten
Domstolshandläggare
Tel. 0470-560 192

Conny Jörneklint
F.d. lagman och ordförande i målet
Tel 0470-560 106

Uppdaterad
2021-04-09