Mellersta Värend

Mellersta värends domsaga

År 1680 bildade Allbo, Norrvidinge och Kinnevalds härader en gemensam domsaga under namnet Västra Värends domsaga. Det bestod fram till 1891 när Allbo härad bröt sig ur och bildade en egen domsaga under samma namn.

De två resterande häraderna, Norrvidinge och Kinnevald, var även fortsättningsvis förenade i en domsaga som från 1892 kallades Mellersta Värends domsaga.

Tryck Ex Libris Mellersta Värends Domsaga GW 57

Norrvidinge härad

Norrvidinge häradsrätts sigill med inetsat träd
Norrvidinge häradsrätts sigill

Norrvidinge härads äldsta tingsplats var Stavsåkra. Senare hölls ting i Nykulla och Tolgs Brogård. År 1675 blev Tolgs Brogård fast tingsställe.

På 1760-talet flyttades förhandlingarna till Ingelstorp, och 1838 blev Tjureda rättan tingsstad. Här fanns ett litet tingshus, i en våning, som användes fram till 1907 när det revs.

Fotografi av gamla tingshuset i Tjureda
Tjureda tingshus år 1838-1907
Målning av Tjyvakällaren i Tjureda
”Tjyvakällaren” i Tjureda, rekonstruktion av Elin Carlberg. Finns kvar än idag.
Inramade porträtt av Häradsdomare Johan Håkansson och Nils Petter Amosson
Häradsdomare 1879-1899 Johan Håkansson, Söraby, och häradsdomare 1903-1910 Nils Petter Amosson, Tolg

Ett nytt hus uppfördes på i princip samma plats som det gamla huset. Båda husen var belägna vid ett vägskäl nära kyrkan.

Svartvitt fotografi av nya tingshuset i Tjureda 1909
Tjureda nya tingshus 1909-1919

Det nya huset användes dock inte i mer än tio år. 1919 blev Norrvidinge härad och Kinnevalds härad sammanslagna till ett enda tingslag – Mellersta värends häradsrätt - och tingsplatsen flyttades in till Växjö.

Domsagotillhörighet, tingsplatser och häradshövdingar

Domsagotillhörigheter

År 1680-1891 Med Allbo härad och Kinnevalds härad
År 1892-1970 Med Kinnevalds härad


Tingsplatser

År 1680-1760 Tolgs brogård i Tolgs socken
År 1760-1838 Ingelstorp i Bergs socken
År 1838-1919 Tjureda
År 1919-1970 Växjö


Häradshövdingar

Johan Michelsson År 1680–1687
Jonas Nyman År 1688–1718
Lars Bex År 1719–1745
Carl Christoffer Dahlström År 1746–1758
Johan Fredrik Wesslo År 1759–1772
Jakob Henrik Kugelberg År 1772–1804
Vilhelm Klinteberg (af Klinteberg) År 1805–1812
Andreas Magnus af Klinteberg År 1812–1860
Fredrik Magnus Wahlbom År 1860–1871
Carl Hasselrot År 1872–1890
Reinhold Mathias Hasselrot År 1892–1922
Sven Bellinder År 1923–1933
Göran Jakob Theodor Tersmeden År 1933–?

 

Inramat porträtt av Häradshövding Jacob Tersmeden
Häradshövding 1933-1956 Jacob Tersmeden

Kinnevalds härad

Kinnevalds häradsrätts sigill med inetsad fisk
Kinnevalds häradsrätts sigill

Kinnevalds härads äldsta tingsplats låg i Ljungsåkra, men häradet höll ting på flera olika platser fram till början av 1800-talet. Det fanns inga särskilda tingshus, utan förhandlingarna hölls på bland annat gästgiverier.

Ett nytt tingshus uppfördes i Jät 1803 eller 1804, och tingsplatsen flyttades dit. Huset låg öster om landsvägen mellan Växjö och Urshult.

Kassakista från 1800-talet med hänglås
Kinnevalds häradsrätts kassakista, vilken troligen använts under åren 1869-1968

Kinnevalds härad fick sedan nytt tingsställe i Växjö 1910. En av anledningarna till att man uppförde ett nytt hus i Växjö var att arkivet i det gamla huset inte var tillräckligt skyddat mot eldsvådor. När man ändå skulle bygga om arkivet, som skulle placeras i Växjö, väcktes tanken att även uppföra ett nytt tingshus på samma plats. Tingshuset i Jät var i vilket fall som helst ålderstiget och i behov av reparation.

1919 slogs Kinnevalds och Norrvidinge häradsrätter samman till ett tingslag - Mellersta värends tingslag - med gemensamt tingsställe i Växjö på Norra Esplanaden 21. 

När den nya underrättsreformen trädde i kraft och Växjö tingsrätt bildades år 1971, placerades tingsställe och kansli i Växjö. Fram till det nya tingshuset på Kungsgatan 8 stod klart år 1977 höll man ting i både gamla Mellersta värends- och Östra värends häradsrätters hus.

Fotografi av Kinnevalds härads tingshus i Växjö
Kinnevalds häradsrätt från år 1910. År 1919 blev det Mellersta värends häradsrätts hus.
Tidningsartikel i Smålandsposten 1957 om Mellersta Värends 1600-talsklocka
Smålandsposten 1957-08-29. Klockan användes fram till och med år 1970, men köptes loss år 1977, och finns idag vid Tjureda hembygdsgård.

Domsagotillhörighet, tingsplatser och häradshövdingar

Domsagotillhörighet 

År 1680–1891 Med Allbo härad och Norrvidinge härad
År 1892–1970 Med Norrvidinge härad


Tingsplatser 

År 1619-1743

Telestad, Dänningelanda, Jät, Vederlövs sockens kyrkby, Lia nöbbele och Huseby i Skatelövs socken
År 1803 eller 1804-1910 Jät
År 1910–1970 Växjö


Häradshövdingar

Johan Michelsson År 1680–1687
Jonas Nyman År 1688–1718
Lars Bex År 1719–1745
Carl Christoffer Dahlström År 1746–1758
Johan Fredrik Wesslo År 1759–1772
Jakob Henrik Kugelberg År 1772–1804
Vilhelm Klinteberg (af Klinteberg) År 1805–1812
Andreas Magnus af Klinteberg År 1812–1860
Fredrik Magnus Wahlbom År 1860–1871
Carl Hasselrot År 1872–1890
Reinhold Mathias Hasselrot År 1892–1922
Sven Bellinder År 1923–1933
Göran Jakob Theodor Tersmeden År 1933–?

 

Inramat porträtt av Häradshövding Mathias Hasselrot
Kinnevalds häradsrätts Häradshövding 1890-1923, Mathias Hasselrot

Källa:

  • Tings- och rådhusinventeringen 1996–2007. Originaltext Elsa Trolle Önnerfors; här med bildtillägg.
  • Tjureda hembygdsbok
Uppdaterad
2024-01-24