Säkerhet

Allmänna utrymmen är kameraövervakade. Besökare i domstolens lokaler, åhörare och de personer som kallats att närvara vid en rättegång kan omfattas av säkerhetskontroll enligt föreskrifter i lag. Sådana kontroller beslutas av domstolen.

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll i domstol får genomföras om en sådan kontroll behövs.  Vid en säkerhetskontroll ska du passera en larmbåge som detekterar ifall du har några föremål på dig som kan utgöra en säkerhetsrisk. Var därför beredd på att tömma dina fickor, avlägsna bältet och eventuellt ta av dig dina skor med mera. Även din väska kommer att genomsökas av ordningsvakter. Hovrätten har egna ordningsvakter.

Kontrollen går fortare ju färre föremål man har med sig. Undvik därför att ta med större väskor med mycket innehåll. När många människor samtidigt kommer till domstolen kan kontrollen medföra viss köbildning. Det är därför viktigt att komma i god tid.

Kameraövervakning

Hovrätten värnar om din integritet och skyddet av dina personuppgifter. Personuppgiftsbehandling vid kameraövervakning regleras av flera olika regelverk. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.

Förbjudna föremål

Du får inte ta med dig följande:

  • föremål som enligt lag är förbjudet, exempelvis kniv eller andra vapen/attrapper
  • tändare
  • vassa föremål – exempelvis sax, nagelfil, korkskruv
  • mediciner – utan tydlig märkning eller förpackning
  • hårspray och andra antändliga gaser
  • nyckelkedja (nyckelknippan kan tas in, inte kedjan)
  • försvarsspray

Ordningsvakterna i kontrollen kommer att förvara eventuella föremål som inte är tillåtna men samtidigt inte är olagliga. Dessa saker återfås när du passerar ut efter förhandlingen.

Föremål som enligt lag är förbjudna kommer att beslagtas och polis kontaktas.

Säkerhetskontrollen omfattar de som har kallats att närvara vid en förhandling och övriga besökare till hovrättens lokaler.

Undantagna från säkerhetskontrollen

Säkerhetskontrollen omfattar dock inte hovrättens anställda eller nämndemän, anställda i de myndigheter som har lokaler i hovrätten och inte heller åklagare, advokater, polismän eller ordningsvakter som i tjänsten infinner sig i hovrättens lokaler. 

Frågor?

Har du frågor om säkerhetskontrollen är du välkommen att kontakta receptionens personal vid ditt besök hos oss.

Uppdaterad
2022-03-23