Våra lokaler

Göta hovrätts verksamhet bedrivs i nybyggda lokaler intill Munksjöns strandkant i centrala Jönköping.

Reception och säkerhetskontroll

En förhandlingssal

Längst fram i en förhandlingssal sitter rättens ledamöter. Förhandlingen inleds av en ordförande som sitter i mitten.

Vid huvudförhandling i brottmål sitter åklagaren och målsägande, dvs den som drabbats av brott, vid bordet till vänster. Den tilltalade med sin försvarare vid bordet till höger. När vittne hörs sitter hen vid det lilla bordet i mitten. 

Vid huvudförhandling i tvistemål sitter den som klagat till hovrätten tillsammans med sitt ombud vid bordet till vänster. Motparten med sitt ombud sitter vid bordet till höger.

Åhörare och representanter för press sitter längst ner i salen.

Uppdaterad
2022-03-23