Våra lokaler

Göta hovrätt ligger vid Hovrättsparken, intill Hovrättstorget i Jönköping. Hovrätten bedriver sin verksamhet i tre olika byggnader belägna runt Hovrättsparken i centrala Jönköping.

Receptionen

Receptionen ligger i vår byggnad Hovrättsgränd på adressen Hovrättsgränd 4

Receptionen, Hovrättsgränd 4Receptionen, Hovrättsgränd 4

Hovrättsgränd

Byggnaden i Hovrättsgränd, belägen på Hovrättsparkens västra sida, innehåller lokaler för såväl Göta hovrätt som Kammarrätten i Jönköping. I denna byggnad finns hovrättens reception. Entré till hovrättens lokaler finns i Hovrättsgränd 4. På bottenplan inryms förhandlingssalarna 4 och 5 och på våningsplanen ovanför återfinns tjänsterum för två dömande avdelningar. 

Hovrättsgrändens ingångHovrättsgrändens ingång

Domstolsbyggnaden

Domstolsbyggnaden är belägen vid Hovrättstorget. Byggnaden inrymmer förhandlingssalarna 1, 2 och 3 med tillhörande överläggningsrum och rum för parter. Här finns också tjänsterum för Regeringskansliets utredningsavdelning.

DomstolsbyggnadenGöta hovrätt, Domstolsbyggnaden

Ämbetsbyggnaden

Ämbetsbyggnaden, som i förhållande till Domstolsbyggnaden är belägen på andra sidan Hovrättsparken dvs på parkens södra sida, uppfördes ursprungligen som hovrättens arkivbyggnad. Byggnaden inrymmer idag tjänsterum och en dömande avdelning samt hovrättens bibliotek. I byggnaden inryms även presidentens tjänsterum och tjänsterum för administrativa avdelningen. 

En förhandlingssal

Längst fram i en förhandlingssal sitter rättens ledamöter. Förhandlingen inleds av en ordförande som sitter i mitten.

Vid huvudförhandling i brottmål sitter åklagaren och målsägande, dvs den som drabbats av brott, vid bordet till vänster. Den tilltalade med sin försvarare vid bordet till höger. När vittne hörs sitter hen vid det lilla bordet i mitten. 

Vid huvudförhandling i tvistemål sitter den som klagat till hovrätten tillsammans med sitt ombud vid bordet till vänster. Motparten med sitt ombud sitter vid bordet till höger.

Åhörare och representanter för press sitter längst ner i salen.

Muntlig förhandlingMuntlig förhandling
Uppdaterad
2022-03-23