10 juni: Hej Johan Kvart!

Johan Kvart har haft många centrala roller inom det svenska rättsväsendet. En av de viktigaste var som lagman vid Göteborgs tingsrätt (2016-2021). Här delar han med sig av sina tankar om sin tid hos oss.

Idag är Johan Kvart pensionerad och när vi får en pratstund med honom är han just hemkommen från en resa. Ledigheten och det ljumma försommarvädret bidrar till ett avslappnat samtal kring Johans upplevelser och minnen från Göteborgs tingsrätt som arbetsplats.

- Min tid på Göteborgs tingsrätt var jättespännande. Det hände väldigt mycket under de åren. Jag hade fem fantastiskt fina år och stormtrivdes verkligen, säger Johan Kvart.

Vikten av ledarskap och medarbetarnas hälsa

Åren på Göteborgs tingsrätt gav fördjupade insikter i bland annat vikten av ledarskap, såväl det formella som det informella.

- Det som var nytt och tydligt för mig var att när man är chef på en så stor domstol är det indirekta ledarskapet väldigt viktigt. Det var något jag jobbade mycket med.

Johan Kvart hade också ett särskilt fokus på medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa.

- Insatserna för att förbättra personalhälsan var kanske det viktigaste arbetet vi gjorde under min tid som lagman på Göteborgs tingsrätt. Arbetet var faktiskt så lyckosamt att företagshälsovården utnämnde oss till Västra Götalands friskaste företag 2019. Det är jag särskilt nöjd med!

Sociala aktiviteter för trivsel och sammanhållning

Förutom den fysiska hälsan menar Johan Kvart att även det sociala är mycket viktigt – för trivsel, en känsla av gemenskap och i förlängningen – för en väl fungerande organisation.

- Att skapa tillfällen att ha roligt tillsammans är mycket viktigt. Det behöver inte vara så märkvärdigt, det viktiga är att träffas och ha trevligt under lättsamma former.

En domsaga med utmaningar

Göteborgs tingsrätt är en av Sveriges största domstolar och i domsagan ingår flera utsatta områden. Det betyder att tingsrätten får hantera många stora och tunga brottmål. Men Göteborg är också en handelsstad, vilket innebär att det dessutom finns en hel del civilmål att arbeta med.

- Sammantaget så har Göteborgs tingsrätt ett komplext uppdrag, men det är en kompetent organisation med en bra inställning och en bra attityd, det tycker jag.

Erfarenheter från Göteborg gynnade Malmö

Johan Kvart slutade på Göteborgs tingsrätt av personliga skäl. Eftersom familjen har sin hemvist i Skåne ville han söderut och år 2021 utnämndes han till lagman för Malmö tingsrätt. Han beskriver att många viktiga insikter och erfarenheter fick följa med från Göteborg till Malmö.

- Jag har haft förmånen att få vara chef för två av Sveriges största tingsrätter. Jag tog med mig det goda från Göteborg och kunde låta även Malmö få glädje av det. Så erfarenheterna från Göteborg har varit väldigt värdefulla, för både mig och för Malmö tingsrätt. 

Porträtt på Johan Kvart, tidigare lagman på Göteborgs tingsrätt.
Johan Kvart, tidigare lagman på Göteborgs tingsrätt.
Vi intervjuer alumner om Göteborgs tingsrätt som arbetsplats. Detta är den första i serien.
Uppdaterad
2024-06-10