25 juni: Hej Märit Bergendahl!

Märit Bergendahl har haft många arbetsplatser under sin karriär, men har flera gånger återkommit till Göteborgs tingsrätt. Här delar hon med sig av sina tankar om sin tid hos oss, i ett samtal strax innan hon återigen sällar sig till våra alumner.

- Göteborgs tingsrätt är en väldigt kompetent och professionell arbetsplats, ut i fingerspetsarna - det tycker jag - och jag har trivts väldigt bra, säger Märit Bergendahl.

Ett hus fyllt med kunskap

Märit Bergendahl har varit fiskal, administrativ direktör och chefsrådman på Göteborgs tingsrätt. Detta med medarbetarnas kompetens är något som Märit Bergendahl återkommer till under samtalet, och som hon beskriver som en stark anledning till att hon återkommit flera gånger.

- All samlad kunskap i huset gör att det går att åstadkomma så mycket mer, menar Märit.

En arbetsplats där medarbetare får komma till tals

På Göteborgs tingsrätt finns dessutom många forum där medarbetare kan komma till tals och dela med sig av sina kunskaper, som kvalitetsgrupper och olika arbetsgrupper. Det uppmuntrar till ett aktivt medarbetarskap där alla kan bidra till helheten och det, menar Märit, är nyckeln till framgång.

- När man ser till att tillvarata olika kompetenser blir ofta väldigt bra. Där man förstår värdet av att vi är olika, med olika bakgrund, olika erfarenhet, och med olika infallsvinklar. Just det tycker jag att Göteborgs tingsrätt som arbetsplats är särskilt bra på.

Tillsammanskänsla

Något annat som Märit tycker är bra på Göteborgs tingsrätt är teamkänslan som medarbetarna byggt upp.

- Vi levererar ett bra arbete med hög kvalitet. Vi löser svårigheter och vi gör det tillsammans - med engagemang, professionalism och lojalitet med varandra och med uppgiften.

Märits tre korta om Göteborgs tingsrätt

  • Dynamisk. På så vis att vi alltid vill framåt. Vi är alltid beredda att testa nytt, göra förändringar om det behövs, lyssna in och tänka om.
  • Professionell. Alla vet vad som förväntas av dem och försöker utföra sina arbetsuppgifter på det absolut bästa och mest högkvalitativa sätt de kan.
  • Kunskapstät. All denna kunskap som finns i huset! En helt otrolig mängd människor som kan så mycket och är beredda att dela med sig.
Märit Bergendahl, alumn från Göteborgs tingsrätt
Porträtt på Märit Bergendahl, tidigare chefsrådman på Göteborgs tingsrätt.
Vi intervjuar alumner om Göteborgs tingsrätt som arbetsplats. Detta är den andra artikeln i serien.
Uppdaterad
2024-06-25