13 maj: Bloopers!

Tagning pågår! Vi filmar rättegångsspel inför vårt 400-årsjubileum i höst.

Jubileet har fokus på att stärka barn och ungdomars kunskaper om domstolens roll i ett demokratiskt samhälle, vikten av självständiga domstolar och av rättssäkra processer. Och film kan vara ett bra sätt att berätta om det tycker vi.

Men det är inte så lätt! När våra medarbetare skådespelade i ett rättegångsspel blev det fel, men ändå rätt - för vi fick till några bloopers som vi nu kan dela med oss av :-D. I rättegångsspelet påstår käranden att han har lånat ut 150 000 kr till svaranden som inte alls håller med, och det hela blir alltmer komplicerat när skådespelarna tappar bort sig...

Vilka är käranden och svaranden?

Parterna i ett tvistemål kallas för käranden och svaranden. Käranden är den person som startar domstolsprocessen genom att ansöka om stämning. Svaranden är den person som kärandens stämningsansökan riktar sig mot. Man brukar säga att käranden och svaranden i ett mål är varandras motparter.

Vad är ett ombud?

Du som part i ett tvistemål kan välja att ha ett ombud som företräder dig. Du måste själv anlita ombudet och stå för kostnaden. Om du vinner målet kan du begära att motparten ersätter dig för kostnaden. 

Uppdaterad
2024-05-15