16 maj: Genrep inför rättegångsspel

Det historiska rättegångsspel som vi snart ska filma kräver repetition.

"År 1650 anklagades pigan Stina Persdotter för tjufnad. Till mångas förvåning har material med rörliga bilder från hennes domstolsprövning jämte viss bildbevisning från dåtidens övervakningskameror återfunnits i tingsrättens arkiv."

Så inleds vårt historiska rättegångsspel, med tveksam sanningshalt, som vi spelar in inom kort. Tills vidare får ni ta del av bilder från genrepet! 

Tumult då en fattig kvinna förs fram i domstolen
Den anklagade förs fram till domarna.
Vittne svär inför domarna
Vittne åkallar blixt och dunder.
Genrep inför historiskt rättegångsspel
Vittne lägger två fingrar på bibeln.
Uppdaterad
2024-05-16