Dom i mål om rättsprövning

Mål: 3951-19
Dom i mål om rättsprövning av beslut om upphävande av strandskydd.

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett mål om rättsprövning prövat frågan om upphävande av strandskydd på några fastigheter vid Säveån i Lerums kommun. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens avslagsbeslut ska stå fast.