Dom i mål om rättsprövning

Mål: 4717-18
Dom i mål om rättsprövning av beslut om fastställelse av järnvägsplan för utbyggnad av Västkustbanan i Varbergs kommun.

Ägare till en fastighet i Varbergs kommun hade, tillsammans med ett bolag som bedriver verksamhet på fastigheten, hos regeringen överklagat Trafikverkets beslut om fastställelse av järnsvägsplan. Regeringen avslog överklagandena. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.