Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Mål: 889-20

Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Kammarrätten i Stockholms administrativa beslut 2020-01-27 KST 2020/55.