Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Mål: 966-20

Målet gällde rätt att ta del av allmän handling hos Riksdagsförvaltningen. Högsta förvaltningsdomstolen bedömde att de begärda handlingarna inte var att anse som allmänna. Överklagandet avslogs därför.

Bifogade filer