Dom i mål om stöd vid korttidsarbete

Mål: 1649-21
Stöd vid korttidsarbete.

Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att jämförelsemånaden enligt lagen om stöd vid korttidsarbete är den kalendermånad som infaller tre månader före den kalendermånad då Tillväxtverket fattat beslut om godkännande av en arbetsgivare för stöd.