Dom i mål om rättsprövning

Mål: 3870-22
Dom i mål om rättsprövning.

Högsta förvaltningsdomstolen har i samband med rättsprövning av ett beslut om fastställelse av vägplan för anläggning av gång- och cykelväg förklarat att regeringens beslut ska stå fast.