Dom i mål om rättsprövning

Mål: 1937-22
Ansökan om rättsprövning avseende förlängd nätkoncession

Högsta förvaltningsdomstolen har vid rättsprövning av ett beslut om förlängning av nätkoncession (tillstånd till starkströmsledning) för en 245 kV luftledning från Bysingsberg till Finnslätten (med avgrening till Arosverket) i Västerås kommun funnit att regeringens beslut ska stå fast.