Dom i mål om rättsprövning

Mål: 1782-23
Ansökan om rättsprövning avseende beslut om fastställelse av väg- och järnvägsplan.

Högsta förvaltningsdomstolen har vid rättsprövning av ett beslut om att fastställa väg- och järnvägsplan för väg 41 sträckan mellan Sundholmen och Björketorp och för plankorsningar på Viskadalsbanan i Marks kommun funnit att regeringens beslut ska stå fast.