Dom i mål om rättsprövning

Mål: 4480-22
Dom i mål om rättsprövning av beslut om utvidgat strandskydd inom Hudiksvalls kommun.

Ägare till fastigheter i Hudiksvalls kommun hade hos regeringen överklagat länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd. Regeringen avslog överklagandet. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.