Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Mål: 817-23

Skatterättsnämndens förhandsbesked har undanröjts och ansökningen avvisats då det inte ansågs vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning att ett förhandsbesked lämnades.