Beslut i mål om licensjakt efter varg

Mål: 4180--4182-22
Bestämmelsen om litispendens i 39 § förvaltningslagen ska tillämpas om det inte finns en bestämmelse i en annan lag eller en förordning som uttryckligen reglerar förutsättningarna för att beslutsmyndigheten ska få ändra ett beslut som har överklagats.

Inom den förvaltningsrättsliga regleringen gäller som huvudregel att en myndighet inte får ändra ett beslut som den har fattat om beslutet har överklagats. Det kallas för litispendens. Undantag från huvudregeln kan föreskrivas i specialförfattning.

Tre länsstyrelser hade beslutat om licensjakt efter varg. Efter att besluten hade överklagats ändrade länsstyrelserna besluten bl.a. på så sätt att fler vargar skulle få skjutas. Frågan som Högsta förvaltningsdomstolen nu har tagit ställning till är om länsstyrelserna hade rätt att ändra besluten.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att den bestämmelse i förvaltningslagen som reglerar förutsättningarna för att ändra ett beslut som har överklagats ska tillämpas om det inte finns en bestämmelse i en annan lag eller en förordning som uttryckligen reglerar förutsättningarna för att beslutsmyndigheten ska få ändra ett beslut som har överklagats. Eftersom den bestämmelse i jaktförordningen om ändring av beslut som länsstyrelserna hade hänvisat till inte innehåller någon sådan reglering var det förvaltningslagslagens bestämmelse som var tillämplig. Det innebar att länsstyrelserna gjorde fel som ändrade besluten.