Dom i mål om rättsprövning

Mål: 3702-23

Rättsprövning av beslut om att tillåta inrättande av nya farledsavsnitt i en allmän farled.