Dom i mål om rättsprövning

Mål: 7525-23
Dom i mål om rättsprövning av beslut om bildande av ett naturreservat.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade 2019 att bilda ett naturreservat, Björshuvudet, på de norra delarna av ön Tjörn. Samtidigt beslutades om föreskrifter för skötseln av naturreservatet. Ett antal markägare överklagade beslutet till regeringen som 2023 avslog överklagandet. Markägarna ansökte hos Högsta förvaltningsdomstolen om rättsprövning av regeringsbeslutet. Domstolen förklarade att regeringens beslut skulle stå fast.