Vår verksamhet

Här kan du läsa om kammarrättens organisation och verksamhet.

Nedan har du en bild över kammarrättens organisation med fem dömande avdelningar och en måladministrativ avdelning. Varje avdelning har en lagman som också är avdelningschef. Den måladministrativa avdelningen leds av en måladministrativ chef.

Organisationsbild

Här kan du tal del av kammarrättens verksamhetsberättelser.

Uppdaterad
2024-02-13