Vår verksamhet

Här kan du läsa om kammarrättens organisation och verksamhet.

Nedan har du en bild över kammarrättens organisation med fem dömande avdelningar.

Organisationsbild

Här kan du tal del av kammarrättens verksamhetsberättelse för år 2019.

Uppdaterad
2019-03-18