Vår verksamhet

Här kan du läsa om kammarrättens organisation och verksamhet.

2021 avgjorde Kammarrätten i Stockholm och Migrationsöverdomstolen drygt 22 000 mål (varav drygt 13 000 migrationsmål). 

Nedan har du en bild över kammarrättens organisation med fem dömande avdelningar. Varje avdelning har en lagman som också är avdelningschef. Kansliavdelningen leds av kansliavdelningschefen och Administrativa enheten av  kanslichefen.

Organisationsbild

Här kan du tal del av kammarrättens verksamhetsberättelser.

Uppdaterad
2022-02-28