Mål: P 1715-13

MÖD 2013:31

Vägledande avgörande

Nybyggnation på en fastighet som förorsakar betydande olägenhet för grannfastighet i form av översvämningar bör kunna föranleda föreläggande enligt äldre plan- och bygglagen (1987:10).