Mål: P 8517-13

Avgörande

På grund av den ändring i PBF som trädde i kraft den 1 juli 2013 har någon byggnadsavgift inte kunnat påföras person som utfört åtgärd utan lov.