Mål: M 10187-12

MÖD 2013:26

Vägledande avgörande

Tillstånd till uppförande och drift av en biogasanläggning har nekats eftersom anläggningen inte bedömts uppfylla miljöbalkens krav på lokalisering.