Mål: P 98-13

Avgörande

Tillämpning av p. 3 av övergångsbestämmelserna till plan- och bygglagen har inneburit att tilläggsavgift inte kan tas ut.