Mål: M 9173-12

Avgörande

Naturvårdsverkets har bedömts ha rätt att överklaga ett länsstyrelsebeslut och målet har därför återförvisats till mark- och miljödomstolen för prövning i sak