Mål: P 8564-12

Avgörande

Fråga om grund funnits för att ta ut byggsanktionsavgift