Mål: M 7925-12

Avgörande

Dispens från den kommunala hämtningen av hushållsavfall har inte beviljats för ett livsmedelsproducerande företag.