Mål: P 9086-14

Avgörande

Ett utrymme som sedan tidigare varit försett med tre väggar och tak och som använts som förråd och bilplats har omvandlats till bostadsutrymme och varmförråd genom att en fasadvägg uppförts. Åtgärden har bedömts som en fasadändring inom detaljplanelagt område och byggsanktionsavgift har bestämts utifrån detta.