Mål: F 2788-16

MÖD 2016:34

Vägledande avgörande

Lantmäteriet har rätt att debitera kostnad för hyra av sammanträdeslokal som förrättningskostnad med stöd av 2 kap. 6 § fjärde stycket FBL.