Mål: M 7209-16

MÖD 2017:45

Vägledande avgörande

Frågan om lagligförklaring av en damm som inte används för vattenkraft eller liknande verksamhet. MÖD konstaterar att en damm är en anläggning som syftar till att förändra vattnets djup och läge och redan på denna grund kan det sägas att vattenanläggningen i detta fall medför att vattenverksamhet bedrivs. Frågan om lagligheten av vattenanläggningen borde därför enligt MÖD ha prövats tillsammans med en ansökan om tillstånd för vattenverksamheten. Lagligförklaringen har undanröjts och målet återförvisats till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.