Mål: P 11198-16

Avgörande

Fråga om bygglov för åkattraktion i en nöjespark. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att den sökta åtgärden inte innebär ett sådant tillskott av ljud att det innebär betydande olägenhet. Nämndens beslut att bevilja bygglov har därför fastställts.