Mål: P 6458-16

Avgörande

Ansökan om bygglov. Fråga om avvikelser från en äldre detaljplan är förenlig med detaljplanens syfte och kan accepteras som en liten avvikelse. Bygglov har nekats.