Mål: P 1077-19

MÖD 2020:44

Vägledande avgörande

Fråga om det är förenligt med detaljplan att bygga ett flerfamiljshus på fastighet som får bebyggas med fristående hus. Ansökan om bygglov avsåg ett hus med 24 lägenheter.