Mål: M 14252-22

Avgörande

I ett mål om strandskyddsdispens har en asfalterad väg som saknar mittlinje och har en hastighetsbegränsning på 70 km/tim inte ansetts som en sådan avskiljande väg som kan utgöra ett särskilt skäl för att bevilja strandskyddsdispens.